gen. 262014
 

    CONVOCATÒRIA  ASSEMBLEA  GENERAL

ORDINÀRIA         

 

     Benvolgut Soci/a,

       Et convoquem a la propera Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper

       dia  Dijous 20 de febrer del 2014,  a les nostres instal·lacions.

     

 

       1a. Convocatòria a les 20:00 hores.

       2a. Convocatòria a les 20:30 hores.

     ORDRE DEL DIA

 

      1r. Lectura de l’acta anterior.

       2n. Presentació de comptes i aprovació si  s’escau de l’any 2013.

       3r. Estat financer i pressupost per l’any 2014.

       4t. Precs i preguntes.

       Esperant poder comptar amb la vostra participació,  rebeu una cordial salutació.

 Posted by at 14:05

Deixa un comentari

%d bloggers like this: