febr. 012012
 

Fa una colla de dies que s’ha enviat la comunicació als socis, per correu electrònic o bé per correu postal, per anunciar la celebració de la propera Assamblea General Ordinària d’enguany per al dijous 16 de febrer de 2012.

L’hora convinguda és a les 20:00h en primera convocatòria i mitja hora després la segona convocatòria. L’ordre del dia serà l’habitual, llegint l’acta anterior, presentant i aprovant (si s’escau) els comptes del 2011 i presentant l’estat de comptes i el pressupost previst per l’any 2012. El darrer punt a tractar serà el calaix de sastre que engloba els precs i preguntes, on qualsevol soci pot proposar o preguntar pels temes que siguin del seu interès.

Al full que tots els socis heu rebut també es proposa que envieu la vostra adreça de correu electrònic al Club per, a partir d’ara, rebre totes les notificacions. Encara hi ha un grapat de socis que no ens l’ha facilitada!

 

Deixa un comentari

%d bloggers like this: