febr. 012012
 

Fa una colla de dies que s’ha enviat la comunicació als socis, per correu electrònic o bé per correu postal, per anunciar la celebració de la propera Assamblea General Ordinària d’enguany per al dijous 16 de febrer de 2012.

L’hora convinguda és a les 20:00h en primera convocatòria i mitja hora després la segona convocatòria. L’ordre del dia serà l’habitual, llegint l’acta anterior, presentant i aprovant (si s’escau) els comptes del 2011 i presentant l’estat de comptes i el pressupost previst per l’any 2012. El darrer punt a tractar serà el calaix de sastre que engloba els precs i preguntes, on qualsevol soci pot proposar o preguntar pels temes que siguin del seu interès.

Al full que tots els socis heu rebut també es proposa que envieu la vostra adreça de correu electrònic al Club per, a partir d’ara, rebre totes les notificacions. Encara hi ha un grapat de socis que no ens l’ha facilitada!

 

febr. 142011
 

Com segur que molts de vosaltres ja sabreu, s’ha convocat l’Assamblea General Ordinària d’enguany per al dimecres 9 de març de 2011.

L’hora convinguda és a les 20:30h en primera convocatòria i mitja hora després la segona convocatòria. L’ordre del dia serà l’habitual, llegint l’acta anterior, presentant i aprovant (si s’escau) els comptes del 2010 i presentant l’estat de comptes i el pressupost previst per l’any 2011. El darrer punt a tractar serà el calaix de sastre que engloba els precs i preguntes, on qualsevol soci pot proposar o preguntar pels temes que siguin del seu interès.

Al full que tots els socis heu rebut també es proposa que envieu la vostra adreça de correu electrònic al Club per, a partir d’ara, rebre totes les notificacions. Això simplificaria sobremanera les comunicacions i les tornaria més àgils.

Així que si encara no ho heu fet, us ho recomanem vivament! Quan disposem d’una quantitat significativa de correus dels socis començarem a fer els enviaments per aquest mitjà. De moment hem enviat les cartes per correu postal tradicional, el que des de fa un temps també implica un sobrecost gens negligible.

febr. 152010
 

Com segur que molts de vosaltres ja sabreu, s’ha convocat l’Assamblea General Ordinària d’enguany per al 25 de febrer.

L’hora convinguda és a les 20:30h en primera convocatòria i mitja hora després la segona convocatòria. L’ordre del dia serà l’habitual, llegint l’acta anterior, presentant i aprovant els comptes del 2009 i presentant l’estat de comptes i el pressupost previst per l’any 2010. El darrer punt a tractar serà el calaix de sastre que engloba els precs i preguntes, on qualsevol soci pot proposar o preguntar pels temes que siguin del seu interès.

Al full que tots els socis heu rebut també es proposa que envieu la vostra adreça de correu electrònic al Club per, a partir d’ara, rebre totes les notificacions. Això simplificaria sobremanera les comunicacions i les tornaria més àgils.

Així que si encara no ho heu fet, us ho recomanem vivament!

març 042009
 

El proper 26 de març es celebrarà l’Assamblea General Ordinària a les 20:30h en 1a convocatòria i a les 21:00h en 2a convocatòria.

L’ordre del dia serà:

– Presentació dels comptes del 2008, i aprovació si s’escau, dels mateixos.

– Presentació de l’estat financer i el pressupost de cara al 2009

– Dimissió de l’actual Junta

– Presentació de noves candidatures i elecció de la nova Junta

– Precs i preguntes

Us hi esperem a tots!